Op.Dr.İlhan Pekdemir

Hakkında

Özgeçmiş

Ankara'da doğup büyüdüm, eğitim ve öğretimimi Ankara'da tamamladım. 2008 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum, 2013 yılında ihtisasımı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi bölümünde tamamladım. Ulusal ve uluslararası birçok kongre ve eğitimlere katıldım. Birçok kongrede ve sunumlarda makalelerim yayınlandı. Şu an Ankara'da Özel Sağlık Hizmeti vermekteyim.

Tıpta Uzmanlık Tezi:
Ratlarda Random Paternli Deri Fleplerinin Yaşayabilirliğinde Achillea Millefolium Bitkisinin Etkinliğinin Araştirilmasi,Tez danışmanı: Doç. Dr. Ramazan Erkin Ünlü

 • ► 32. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (15-19 Eylül 2010, Trabzon)
 • ► 6. Ulusal Yara Bakımı Kongresi (1-4 Aralık 2011, Antalya)
 • ► 34. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (31 Ekim – 4 Kasım 2012, Antalya)
 • ► Dudak Damak Yarıkları Derneği 1. Uluslararası Kongresi (28-30 Kasım 2014, Kapadokya)
 • ► 19. Estetik Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi (10-11 Ocak 2015, İstanbul)
 • ► S. Düzgün, İ Pekdemir, S. Yılancı, Y. Bali, S. Sıngın, B. Alhan, A. Özdemir, R.E. Ünlü, B. Erdoğan “Alt Dudak Skuamöz Hücreli Kanserlerde 138 Hastanın Retrospektif Analizi” 33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (14 Eylül -18 Eylül 2011, Çeşme-İzmir)
 • ► B. Alhan,S. Düzgün, S. Yılancı, İ. Pekdemir, Y. Bali, S. Sıngın, A. Özdemir, R.E. Ünlü, B. Erdoğan “Malign Melanom Evrelendirilmesinde Lenfosintigrafi Ve Ultrasonagrafinin Karşılaştırılması” 33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (14 Eylül -18 Eylül 2011, Çeşme-İzmir)
 • ► A. Özdemir, B. Alhan, S. Yılancı, S. Düzgün, Y. Bali, S. Sıngın, İ. Pekdemir, R. E. Ünlü, “Kseroderma Pigmentozum Tanılı Hastada Dudakta Eş Zamanlı Malign Melanom Ve Bazal Hücreli Kanser:Olgu Sunumu “ 33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (14 Eylül -18 Eylül 2011, Çeşme-İzmir)
 • ► S.Yılancı, B.Alhan, S. Sıngın, Y. Bali, İ. Pekdemir, S. Düzgün, R. E. Ünlü, B. Erdoğan “Ateşli Silah Yaralanması Sonucu Gelişen Orta Yüz Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu” 33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (14 Eylül -18 Eylül 2011, Çeşme-İzmir)
 • ► R.E. Ünlü, S.Düzgün, B. Alhan, Y. Bali, S. Yılancı, İ. Pekdemir, A. Özdemir, S. Sıngın, B. Erdoğan “Eş Zamanlı Serbest Fibula Osseokutan Flebi Ve Temporomandibular Eklem Protezi ile Mandibula ve Temporomandibular Eklem Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu” 33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (14 Eylül -18 Eylül 2011, Çeşme-İzmir)
 • ► İ. Pekdemir, S. Sıngın, S. Düzgün, Y. Bali, S. Yılancı, B. Alhan, R.E. Ünlü, Dr. B. Erdoğan “Rinofima Zemininde Kutanöz Anjiosarkom:Olgu Sunumu “ 33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (14 Eylül -18 Eylül 2011, Çeşme-İzmir)
 • ► S. Sıngın, R.E. Ünlü, İ. Pekdemir, B. Alhan, S. Yılancı, Y. Bali, S. Düzgün, B. Erdoğan “Atipik Yerleflimli Tendon Kılıfının Fibromu:Olgu Sunumu” 33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (14 Eylül -18 Eylül 2011, Çeşme-İzmir)
 • ► Y. Bali, A. Özdemir, R.E. Ünlü, İ. Pekdemir, B. Alhan, S.Yılancı, S. Sıngın, S. Düzgün, B. Erdoğan “Bilateral Simfalanjizm ve Tetik Parmak Birlikteliği: Olgu Sunumu” 33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (14 Eylül -18 Eylül 2011, Çeşme-İzmir)
 • ► R.E. Ünlü, Y. Bali, S. Düzgün, A. Özdemir, B. Alhan, İ. Pekdemir, S. Sıngın, S. Yılancı, B. Erdoğan “İnferior Dermaglanduler Pedikül Teknikle Meme Redüksiyonuna Yeni Yaklaşım:Olgu Sunumu” 33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (14 Eylül -18 Eylül 2011, Çeşme-İzmir)
 • ► N.C. Hasçiçek, S. Yılancı, R.E. Ünlü, S. Düzgün, İ. Pekdemir, Y. Balı, S. Sıngın, M. Tapan, A.B. Uslu, M. Deveci “Diyabetik Ayakta Klinik Yaklaşımlarımız” 34. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (31 Ekim - 04 Kasım 2012, Antalya)
 • ► Y. Balı, S. Düzgün, R.E. Ünlü, İ. Pekdemir, S. Yılancı, S. Sıngın, M. Tapan, M. Deveci “Serbest Fibula Osseokutan Flep Kaldırma Tekniği: Yeni Cerrahi Yaklaşım” 34. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (31 Ekim - 04 Kasım 2012, Antalya)
 • ► Y. Balı, R.E. Ünlü, S Düzgün, İ Pekdemir, S. Yılancı, S. Sıngın, M. Tapan, A. B. Uslu, M. Deveci “Sol El ve Bacakta Konstriktif Bant Sendromu: Olgu Sunumu” 34. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (31 Ekim - 04 Kasım 2012, Antalya)
 • ► İ. Pekdemir, R.E. Ünlü, S. Düzgün, Y. Balı, S. Yılancı, S. Sıngın, M. Tapan, A. B. Uslu, M. Deveci “Modifiye Rintala Flebi İle Nazal Tip Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu” 34. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (31 Ekim - 04 Kasım 2012, Antalya)
 • ► S. Sıngın, R.E. Ünlü, S. Düzgün, İ. Pekdemir, S. Yılancı, Y. Balı, M. Tapan, A.B. Uslu, M. Deveci “Maksilla İnvazyonu ile Seyreden Nüks Bazal Hücreli Kanser: Olgu Sunumu” 34. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (31 Ekim - 04 Kasım 2012, Antalya)
 • ► R.E. Ünlü, S. Düzgün, İ. Pekdemir, S. Yılancı, Y. Balı, S. Sıngın, M. Tapan, M. Deveci “Heterodijital Osteofasyakutan Ada Flebi: Olgu Sunumu” 34. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (31 Ekim - 04 Kasım 2012, Antalya)
 • ► M.Tapan, R.E.Ünlü, S. Düzgün, İ Pekdemir, S. Yılancı, Y. Balı, S. Sıngın, A. B. Uslu, M. Deveci “Vulvada Varikosel Tedavisine Plastik Cerrahi Yaklaşımı: Olgu Sunumu” 34. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (31 Ekim - 04 Kasım 2012, Antalya)
 • ► N.C. Hasçiçek, R.E. Ünlü, S. Düzgün, İ. Pekdemir, S. Yılancı, Y. Bali, S. Sıngın, M. Tapan, M. Deveci “Diabetik Ayak Amputasyonlarında Güdük Onarımında Strip Kullanımı” 34. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (31 Ekim - 04 Kasım 2012, Antalya)
 • ► M. İğde, M. Tapan, D. Keskin, Y. Balı, İ. Pekdemir, S. Sıngın, A.B. Uslu “Lazer ile Varis Tedavisi Sonrası Gelişen Tromboflebit ve Tedavisi” 35. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (28-31 Ekim 2013, İstanbul)
 • ► M. İğde, Ç. Demiroğlu, İ. Pekdemir, Y. Balı, S. Sıngın, M. Tapan, S. Yılancı, A. B. Uslu, S. Düzgün, R.E. Ünlü “Tempromandibular Eklem Ankilozunda Protez Uygulaması” 35. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (28-31 Ekim 2013, İstanbul)
 • ► S. Sıngın, A. R. Yıldırım, S. Düzgün, D. Keskin, İ Pekdemir, Y. Balı, M. Tapan, A. B. Uslu, M. İğde, M. H. Bulam “Mandibula Defektlerinde Kurtarıcı Cerrahi Olarak Pektoral Flep Deneyimlerimiz” 35. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (28-31 Ekim 2013, İstanbul)
 • ► Y. Balı, M. İğde, İ. Pekdemir, S. Yılancı, D. Keskin, S. Sıngın, M. Tapan, A. B. Uslu, R. E. Ünlü “Migren Ağrılarına Cerrahi Yaklaşım” 35. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (28-31 Ekim 2013, İstanbul)
 • ► S. Yılancı, İ. Pekdemir, Y. Balı, S. Düzgün, M. İğde, C. Hasçiçek, M. O. Öztürk, A. Köksal, A. R. Yıldırım, R. E. Ünlü “Burun Tip Defektlerinde Rintala Flebi Modifikasyonu Kullanılması” 35. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (28-31 Ekim 2013, İstanbul)
 • ► İ. Pekdemir, Y. Balı, D. Keskin, S. Sıngın, A. B. Uslu, M. Tapan, M. İğde, S. Düzgün “Kohlear İmplant Ekspozisyonu Rekonstrüksiyonu” 35. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (28-31 Ekim 2013, İstanbul)
 • ► S. Yılancı, Y. Balı, D. Keskin, İ. Pekdemir, S. Sıngın, M. Tapan, A. B. Uslu, M. İğde, M. H. Bulam, R. E. Ünlü “Üst Dudakta Hipertrofi - Çift Dudak Deformitesi: Olgu Sunumu” 35. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (28-31 Ekim 2013, İstanbul)
 • ► S. Sıngın, R. E. Ünlü, D. Keskin, İ Pekdemir, Y. Balı, M. Tapan, A. B. Uslu, M. İğde, S. Düzgün “Alt Dudak Rekonstrüksiyonunda Radial Ön Kol Flebi ve PL Tendon Askısı” 35. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (28-31 Ekim 2013, İstanbul)
 • ► M. İğde, N. C. Hasçiçek, M. Tapan, İ. Pekdemir, A. B. Uslu, S. Sıngın, D. Keskin, Y. Balı, R. E. Ünlü “Zorlu Bir Skalp Rekonstrüksiyonu Olgusu” 35. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (28-31 Ekim 2013, İstanbul)
 • ► İ. Pekdemir, D. Keskin, S. Yılancı, Y. Balı, S. Sıngın, M. Tapan, A. B. Uslu, S. Düzgün, M. İğde “Medial Kantal Bölge Deri Tümörlerinde Tecrübelerimiz” 35. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (28-31 Ekim 2013, İstanbul)
 • ► R. E Ünlü, İ. Pekdemir, S. Yılancı, S. Düzgün, Y. Balı, M. İğde, S. Sıngın, M. Tapan, A. B. Uslu “Kemikli Littler Flebi -Vaka Sunumu” 35. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (28-31 Ekim 2013, İstanbul)
 • ► M. Tapan, S. Sıngın, A. B. Uslu, D. Keskin, İ Pekdemir, Y. Balı, M. İğde, S. Düzgün, R. E. Ünlü “Ön Kolda Subtotal Amputasyonu Olan Hastada Serbest Fibula Flebi ile Rekonstrüksiyon Deneyimimiz” 35. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (28-31 Ekim 2013, İstanbul)
 • ► R. E. Ünlü, C. Hasçiçek, A. R. Yıldırım, A. B. Uslu, M. Tapan, S. Sıngın, M. O. Öztürk, Y. Balı, D. Keskin, İ. Pekdemir “Lederhose Hastalığı: Olgu Sunumu” 35. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (28-31 Ekim 2013, İstanbul)
 • ► M. İğde, S. Yılancı, İ. Pekdemir, Y. Balı, S. Sıngın, M. Tapan, A. B. Uslu, S. Düzgün, R. E. Ünlü “Superfisiyel Temporal Fasiyal Osseoz Flebin Yarık Damakta Kullanımı” 35. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (28-31 Ekim 2013, İstanbul)
 • ► D. Keskin, M. O. Öztürk, S. Düzgün, İ. Pekdemir, S. Sıngın, Y. Bali, M. Tapan, A. B. Uslu, R. E. Ünlü “Orbita fraktürlerinde ektropiyona profilaktik 'Modifiye simple kantopeksi' uygulanması” 35. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (28-31 Ekim 2013, İstanbul)
 • ► Y. Balı, M. İğde, İ. Pekdemir, S. Sıngın, D. Keskin, M. Tapan, A. B. Uslu, S. Düzgün, M. H. Bulam “Vajinal Agenezi ve Rekonstüksiyon Seçenekleri - Klinik Deneyimlerimiz” 35. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (28-31 Ekim 2013, İstanbul)
 • ► S. Düzgün, İ. Pekdemir ,S. Yılancı , R E. Ünlü, M. Deveci, S. Sıngın, Y. Bali Mandibula Kiriklarinda Klinik Deneyimlerimiz: 412 Olgunun Sunumu; KBB-Forum 2012;11(3)
 • ► S. Düzgün, A. Özdemir, R E. Ünlü, İ. Pekdemir, S. Yılancı, B. Alhan The İntraneural Hemangioma of the Digital Nerve: Case Report,J Hand Microsurg. 2013 Jun; 5(1): 27–29.
 • ► S. Düzgün, İ. Pekdemir , S. Yılancı , Y. Balı, S. Sıngın, M. Tapan A cutaneous angiosarcoma arising from the rhinophyma Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2013 Nov-Dec;23(6):344-7
 • ► S. Düzgün,R E. Ünlü, İ. Pekdemir, S. Yılancı Management Of Squamous Cell Carcinoma Of The Lower Lip: Analysis Of Five Years' Experience (78 Patients) And Review Of The Literature;KBB-Forum 2013;12(2)